Konferencia 100 ROKOV SPOLU

Milí bratia, milé sestry v zboroch BJB v SR,

spustili sme  registráciu na konferenciu 100 ROKOV SPOLU.

Aktualizovaný program, anotácie seminárov a informácie k registrácií nájdete tu.

Viac informácií o možnostiach dopravy na konferenciu nájdete tu.

Jeden z hostí konferencie bude brat Meego Remmel, miestopredseda Európskej baptistickej federácie. Jeho pozdrav nájdete vo videu.

Zároveň by sme radi pripomenuli projekt Sto svedectiev o Kristu, v ktorom by sme radi  zhromaždili svedectvá z českých i slovenských zborov o tom, ako rôzni ľudia uverili v Pána Ježiša Krista a čo pre nich znamená život v baptistickom zbore – informáciee k tomuto projektu nájdete tu.

Termín na odoslanie svedectiev je do konca júna, ak sa však prihlásite na  info@baptist.cz  alebo kancelaria@baptist.sk, že plánujete takéto svedectvo pripraviť, môžeme počkať najneskôr do konca augusta.

S prianím Božej milosti,

Jan Jackanič – za BJB v ČR

Zoli Kakaš – za BJB v SR