2. misijná cesta do Žehry – október 2019

Drahí priatelia,

napriek náročnej deväťhodinovej ceste do Žehry a späť sme veľmi požehnaní cez službu deťom z osady. Pokračujeme v oprave nášho budúceho centra pre službu deťom. Prvá naša misijná cesta so Zuzkou v septembri priniesla tému hriech a spolu s ňou aj spoločnú prácu s deťmi – maľovanie a upratovanie.

V októbri mala naša misia sedem členov – Mariku s Peťom a deťmi Laurou a Peťkom, Eriku, Zuzku a Ota. Náš cieľ bol byť s deťmi a priniesť im tému Rodina a malé darčeky. Deti nám tiež niečo priniesli – kresbičky aj s textom, že nás majú rady a ďakujú za to, že sme spolu.

Naša túžba je pripraviť centrum do Vianoc. Chceme tam mať program s deťmi, ktorý samé pripravia pre iné deti a rodičov. Zatiaľ máme vymaľovanú väčšiu časť miestnosti a doniesli sme sedačku, ktorú nám darovala jedna pani, a stolík od nášho priateľa, a tiež stoličky. Musíme dokončiť maľovanie a natrieť podlahu. Potrebujeme aj piecku, pretože tam nemáme kúrenie, a tiež je treba vyčistiť komín. Dostali sme už prísľub, že nám čiastočne pomôžu prispieť na piecku, tak sa tešíme, že Boh sa tak stará. Deti sa veľmi tešia a niektoré sa ma pýtali, či tam budú môcť aj spať.

Naše ženy mali s deťmi program a my sme s Peťom maľovali a robili opravy na stenách, ktoré sú dosť popraskané. Potom sme vyložili z auta sedačku, deti ju umyli aj podlahu a všetci sme si na ňu posadali, mali spoločný program, slovo o rodine Božej, do ktorej aj ony patria, chvály, deti nám zaspievali rómsku chválu a ukončili sme to modlitbou za nich.

Cestou domov ako sme ich zaviezli do osady sme sa zastavili ešte  pri osade a pozdravili aj rodičov. Tak ako vždy bol okolo nás kopec detí, malých aj veľkých. Misia priniesla a otvorila nové otázky a nové výzvy k modlitbám, ale aj ku konkrétnym skutkom lásky.

S láskou a vďakou všetkým, ktorí sú s nami v službe týmto maličkým

Oto, Zuzka, Peťo, Marika s deťmi a aj Erika