Milí priatelia detí v ohrození,

radi by sme Vám dali do pozornosti dve akcie.

  1. Svetový víkend modlitieb za deti v ohrození, ktorý sa bude kontať 1. – 2. júna 2019. Budeme radi, ak sa zúčastníte modlitieb ako skupina, rodina alebo individuálne. Viac info nájdete tu: sprievodný list, brožúrka, omaľovánky.

Nezabudnite nám, prosíme, zaslať spätnú väzbu po akcii. Radi budeme počuť koľko sa vás zúčastnilo a čo Pán Boh medzi vami robil. Veľmi pekne ďakujeme.

  1. Prosíme, rezervujte si v kalendároch dátum 25. – 27.  októbra 2019 –  pozývame vás na KDS 2019 – Konferenciu detskej služby v Liptovskom Mikuláši. Už teraz nájdete informácie na web stránke  www.kds-sk.org. Na tejto stránke budeme postupne pridávať viac detailov. Radi by sme vás osobne, ale aj ako celé tímy privítali na tejto konferencii.

Prajeme vám veľa požehnania a budeme vďační za spätnú väzbu. Tiež nám môžete zaslať podnety do modlitebného kalendára na obdobie september až december 2019.

Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou

a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila

mocou Ducha Svätého (Rim 15, 13)

.Za tím Viva Network

Ursy Botting