Stretnutie pre záujemcov o členstvo v zbore Viera BJB 11.6. 18:00 na Trnavskej ceste 67

Drahí súrodenci, možno ste už dlhšiu dobu súčasťou spoločenstva nášho zboru a zvažujete aj vaše začlenenie a zapojenie sa do rozhodovacích procesov, prípadne hlbšie zapojenie sa do života nášho zboru.

V tom prípade by vás mohlo zaujímať stretnutie, na ktorom si prejdeme všetko, čo sa týka členstva v našom zbore, prípadne iné veci, ktoré vás budú zaujímať.

Dávam vám do pozornosti aj tieto informácie, ktoré sú na stránke zboru o členstve v našom zbore:

http://bjbviera.sk/clenstvo/

S prianím Božieho požehnania vo vašom každodennom živote

Michal Kevický

0911 998 053 v sieti O2

michalkevicky@bjbviera.sk