Poďakovanie za zbierku pre deti na táboroch v Žehre a Jelke

Drahí priatelia v zbore Viera,

chceli by sme sa vám všetkým  poďakovať za možnosť zbierky pre detský tábor v Žehre a v Jelke. Sme vďační každému jednému darcovi, ktorý prispel na službu deťom z rómskych osád. Veríme, že naša práca prinesie aj vďaka vašej spoluúčasti dobré ovocie. Tiež by sme sa chceli poďakovať za materiálnu pomoc – mydlá, uteráky a samozrejme aj vaše požehnanie a modlitby.

S láskou a vďakou Oto a Zuzka Šipošovci, Peťo a Marika Lukovičovci