Pomoc pre rodinu Tomáša Kohúta

V sobotu 20. júla sme sa rozlúčili s br. kazateľom Tomášom Kohútom, ktorý nás veľmi nečakane opustil. Ďakujeme všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k podpore a pomoci rodine i k peknej rozlúčke.

V širšej rodine Kohútových vznikla iniciatíva, ktorá sa rozšírila cez FaceBook a maily, v ktorej pozývajú ľudí, aby pomohli príspevkom na dokončenie rozostavaného domu/domov. Ako Rada sme zvážili, že tak ako to bolo formulované a v tom čase, by takáto iniciatíva z našej strany mohla spôsobiť zbytočné otázniky a rozpaky. Na druhej strane, ako Rada i členovia zborov sa pridávame k pomoci a hľadáme spôsoby ako to urobiť čo najlepšie. V prípade možností praktickej pomoci či finančného príspevku sa môžete obrátiť napr. aj na Palina Šinku, ktorý Vás môže informovať o aktuálnej situácii, aby ste našli najvhodnejší spôsob. Veríme, že našu podporu budú môcť Kohútovci zažívať vo všetkých aspektoch  (inslovakia@stonline.sk    0907 169 875).
S vďakou za vašu ochotu pomôcť,
za Radu BJB
Ben Uhrin