Stretnutie pre manželské páry: emócie – užitočné alebo na obtiaž?

Pozývame manželské páry na interaktívne stretnutie na tému:

Nakoľko máme v rukách to, aby nám emócie boli užitočné a nie bremenom?’

26. apríla 2020

14:30 – 16:00

Videokonferencia ZOOM sa uskutoční na tomto linku.

Chceme poprosiť tých z vás, ktorí ste absolvovali ,,Manželské motivačné víkendy’’ v Račkovej doline, keby ste si k stretnutiu vyhľadali svoje manuály z 1. modulu (lekcie 1-4) a mali ich so sebou. Bude užitočné, ak budú prítomní obaja manželia, nakoľko vám chceme dať priestor pre interakciu. Nepôjde však o žiadne verejné zdieľanie. Prosíme, majte pripravené papiere a perá.

Ester Jankovičová, Miro a Dada Mišincovci