Besiedka 16. februára NEBUDE

Besiedka počas prvej prádzninovej nedele – 16. februára nebude.

Na besiedke sa opäť stretneme nasledujúcu nedeľu – 23. februára.

Evka Majerová