Besiedka cez prázdniny

Besiedka cez zimné prázdniny od 22. decembra nebude (22/12, 29/12 a 5/1). Deti ostávajú s rodičmi na zhromaždení alebo môžu byť v klavírnej miestnosti v ich sprievode. Začíname opäť 12. januára.

za besiedku Evka a Lenka