Besiedka cez prázdniny

Milí rodičia,

od nedele 5. júla 2020 funguje besiedka dva mesiace v prázdninovom režime. To znamená, že staršie deti zostávajú na zhromaždení s rodičmi. Menšie deti môžu ísť v sprievode rodiča alebo inej zodpovednej osoby do klavírnej miestnosti. Môžete si zo skladu požičať ceruzky, papiere, Lego a iné hry na zabavenie svojich detí, ale po skončení zhromaždenia vráťte pomôcky na miesto a miestnosť do pôvodného stavu.

Ďakujeme!

Vedenie besiedky