Besiedka cez prázdniny

Milí rodičia,

od nedele 30. 6. 2019 funguje besiedka v prázdninovom režime, t. j. deti zostávajú buď na zhromaždení alebo v sprievode rodiča vzadu v klavírnej miestnosti. Môžete si zo skladu požičať ceruzky, papiere, Lego a iné hry na zabavenie svojich detí, ale po skončení zhromaždenia vráťte pomôcky na miesto a miestnosť do pôvodného stavu.

Ďakujeme!