BJB Viera - Kalendár

Nedeľné stretnutie zboru

Dobrá správa pre cynikov. Mt 7,7-11
CASD Cablkova 3
Nedeľa/31.07/09:30

Slovo:Benjamin Uhrin
Moderátor: Daniel Ciho
Vedenie chválospevov: Ivan Malý
Zvuk: J.Čukan + M.Paško
Služba pri dverách: Skupinka P. Kremského
Projekcia: Alex Macinský

Nedeľné stretnutie zboru

Mt 7,12-14
CASD, Cablkova 3
Nedeľa/ 7.08/09:30

Slovo:Samuel Lacho
Moderátor: Marcela Hlubocká
Vedenie chválospevov: Milo Šuster
Zvuk: J.Kucek + A.Uhrin
Služba pri dverách: Skupinka S. Lacha
Projekcia: Marek Antalík

Nedeľné stretnutie zboru

Mt 7,15-23
CASD, Cablkova 3
Nedeľa/14.08/09:30

Slovo:Tomáš Valchář
Večera Pánova: Tomáš Valchář
Moderátor: Samuel Lacho
Vedenie chválospevov: Danka Kovaľová
Zvuk: P.Kovaľ + T.Géze
Služba pri dverách: Skupinka P.Macinského
Projekcia: J. Karaba

Nedeľné stretnutie zboru

CASD, Cablkova 3
Nedeľa/21.08/09:30

Slovo:Rut Krajčiová
Moderátor: Peter Kremský
Vedenie chválospevov: Ivan Malý
Zvuk: J.Čukan + T.Géze
Služba pri dverách: Skupinka M. Hlubockej
Projekcia: Marek Antalík

Nedeľné stretnutie zboru nebude

Zborový tábor
Nedeľa/28.08/00:00

Slovo:
Moderátor:
Vedenie chválospevov:
Zvuk:
Služba pri dverách:
Projekcia:

Nedeľné stretnutie zboru

Mt 7,24-27
CASD, Cablkova 3
Nedeľa/ 4.09/09:30

Slovo:Mark Chase
Moderátor: Marcela Hlubocká
Vedenie chválospevov: Danka Kovaľová
Zvuk: J.Kucek + M.Kucek
Služba pri dverách: Skupinka J. Kadlečíka
Projekcia: Alex Macinský

Nedeľné stretnutie zboru

CASD, Cablkova 3
Nedeľa/11.09/09:30

Slovo:Michal Kevický
Moderátor:
Vedenie chválospevov: Milo Šuster
Zvuk: V.Bocko
Služba pri dverách: Skupinka P. Kremského
Projekcia: Marek Antalík