BJB Viera - Kalendár

Nedeľné stretnutie zboru

Mt 7,24-27
CASD, Cablkova 3
Nedeľa/ 4.09/09:30

Slovo:Mark Chase
Moderátor: Marcela Hlubocká
Vedenie chválospevov: Danka Kovaľová
Zvuk: J.Kucek + M.Kucek
Služba pri dverách: Skupinka J. Kadlečíka
Projekcia: Alex Macinský

Nedeľné stretnutie zboru

CASD, Cablkova 3
Nedeľa/11.09/09:30

Slovo:Michal Kevický
Moderátor:
Vedenie chválospevov: Milo Šuster
Zvuk: V.Bocko
Služba pri dverách: Skupinka P. Kremského
Projekcia: Marek Antalík