Mosty k ľuďom

Srdečne vás pozývame, ak budú záujemcovia z vašich zborov, veľmi radi ich privítame medzi nami. Ak by bolo možné, radi by sme z kapacitných dôvodov vedeli, kto sa plánuje zúčastniť. Môžete ich nakontaktovať na  mňa: mailom: gabikopas@gmail.com telefonicky: 0948150708 Gabi Kopas

Združenie žien Aglow v SR

Prosíme o podporu v rámci možnosti darovať 2% z dane, na prácu vo väzniciach a misijné projekty. Všetky udaje o združení sú na našej web stránke.

Pánska bajkovačka

Youth With A Mission (YWAM)

Ak vy osobne chcete alebo poznáte ľudí, resp. aj právnické osoby, ktorí by prácu YWAM chceli aj takto konkrétne požehnať a poukázať 2% z dane na YWAM, budeme veľmi vďační.

Ešte aj v rámci YWAM sa dá potom bližšie špecifikovať, či túto čiastku máme použiť napr. na službu deťom (alebo na Lučatín, alebo na iný konkrétny projekt). V tom prípade ale potrebujem, aby mi konkrétny darca napísal, že to urobil a na aký účel by to chcel nasmerovať.

 

Youth With A Mission (YWAM)

Malachovská 4

974 05 Banská Bystrica

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31786090

 

Vzor, ako sa má vyplniť vyhlásenie s tými údajmi.

 

Tomáš Sipocz

tomas@ywam.sk

Viva Network Slovensko

Kresťania v meste