Celoslovenská konferencia detskej služby, 15.–17.9. 2017, Banská Bystrica

Milí priatelia detí v ohrození.

Tento rok namiesto našej konferencie Viva Network, ktorú mávame na jar, budeme mať Celoslovenskú konferenciu detskej služby – KDS, 15. – 17. septembra 2017 v Banskej Bystrici.

Prihlásiť sa môžete už teraz, príďte ako tím a užite si skvelé spoločenstvo ľudí ktorí majú srdce pre deti a učia ich, aby poznali Ježiša Krista ako Spasiteľa a nasledovali Ho. Máme pre Vás pripravený, bohatý program s chválami, témami hlavných rečníkov, mnohých seminárov a medzi tým čas na rozhovory a spoločenstvo.

Informácie o programe a registrácii nájdete na: www.kds2017.org

Sledujte túto web stránku, kde postupne pridávame ďalšie semináre.

Prajeme Vám mnoho Božieho požehnania.

Ursy Botting a tím
Viva Network Slovensko