Doprava na konferenciu 100 ROKOV SPOLU

Pomaly sa blíži dátum spoločnej česko-slovenskej konferencie Bratskej jednoty baptistov s názvom 100 ROKOV SPOLU, ktorá sa uskutoční 25. – 27. októbra 2019 v Litoměřicích v Českej republike.

V súvislosti s dopravou na konferenciu sa v rámci BJB na Slovensku zvažujú dve alternatívy:

1) Prvá myšlienka je objednať dva autobusy do Litoměříc. Prvý by vyrazil z Košíc severnou trasou cez Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok do Litoměříc. Druhý by vyrazil z Revúcej alebo z Lučenca a pokračoval by južnou trasou cez Banskú Bystricu, Levice, Nové Zámky, Komárno a Bratislavu do Litoměříc. Cena na osobu by bola zhruba 15€, zvyšná suma by bola dotovaná z rozpočtu BJB.

2) Druhá myšlienka ponúka podobnú možnosť, s tým rozdielom, že autobusy by vyrazili do Litoměříc z Bratislavy. Doprava do Bratislavy by bola individuálna, do obidvoch autobusov by sa nastúpilo až v Bratislave. Cena by bola približne 10€ na osobu.

Do 30. júla dajte na adresu kancelaria@bibviera.sk vedieť, či by ste mali o niektorú z týchto možností záujem.

Ide o orientačný prieskum. Ďalšie informácie vám poskytneme po zozbieraní prieskumov z ďalších zborov BJB na Slovensku.

Marek Antalík, administrátor zboru