Prednášky na tému Evolúcia alebo inteligentný dizajn?

7.-10. novembra príde po prvý raz na Slovensko spisovateľ a vysokoškolský profesor Tom Woodward (viac o ňom nižšie a na stránke: https://apologetics.org/about-us/dr.-tom-woodward). Tom popri učení vedie roky apologetickú službu, v rámci ktorej robí po celom svete prednášky na tému Evolúcia v. inteligentný dizajn. Program Tomových verejných prednášok v Bratislave:

štvrtok 7.11. | 19.00 – 21.00 | Slovo života | Tomášikova 30 | téma: Evolúcia, teória v kríze: päť dôkazových línií, ktoré zahanbujú Darwina

piatok 8.11. | 19.00 – 21.00 | Bratská jednota baptistov | Palisády 27 | téma: Darwinova posledná bitka

sobota 9.11. | 14.00 – 18.00 | Bratská jednota baptistov | Palisády 27 | témy: Podpis dizajnu v bunke, Podpis dizajnu vo fosíliách

nedeľa 10.11. | 11.00 – 12.00 | Kresťanský zbor v Rači | Pri Šajbách 1 | téma: Základy apologetickej služby

———- Viac o Tomovi:

Dr. Tom Woodward je prezidentom C.S. Lewis Society špecializujúcej sa na pomoc kresťanom v obhajovaní svojej viery. V 35-tich krajinách bol rečníkom na rôznych konferenciách na tému kreacionizmu. Je autorom viacerých publikácií, napr. Doubts about Darwin, je spoluautorom The Mysterious Epigenome: What Lies Beyond DNA. Je profesorom na Trinity College of Florida a je považovaný viacerými odborníkmi za jedného z hlavných historikov hnutia inteligentného dizajnu.