Finančná situácia zboru

Milé sestry a milí bratia v zbore BJB Viera,

ako staršovstvo sa obraciame na vás s prosbou a výzvou v oblasti dávania do zboru ku koncu tohto roka. Vieme o tom a tešíme sa z toho, že mnohí z nás finančne podporujeme veľa dobrých vecí, ktoré sa dejú v Božom kráľovstve na Slovensku aj mimo neho. Chceme však upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že tento rok sa nám nedarí naplniť náš odhadovaný rozpočet z príjmov z nášho dávania. Schodok oproti skutočným príjmom je výrazný. V prílohe nájdete tabuľku, ktorá to vyjadruje veľmi presne za rôzne oblasti. Zjednodušená verzia je, že zatiaľ je schodok medzi príjmami a doterajšími výdavkami takmer 15 000 eur, ale medzi príjmami, ak zostanú na súčasnej úrovni, a schváleným rozpočtom bude na konci roka rozdiel takmer 43 000 eur!

Aj tento rozpočet bol schválený zborovým zhromaždením a je preto aj prejavom záväzku zo strany členov zboru voči zboru, a to aj finančného. Naplní sa len vtedy, ak to bude pre nás dôležité a budeme doň verne a v dostatočnej miere prispievať. Nie sme proti dávaniu na iné projekty mimo zboru, ale potom nie je možné očakávať, že zbor bude fungovať tak, ako je to vyjadrené vo schválených rozpočtoch, ak tomu nebude zodpovedať aj primerané dávanie do zboru.

Preto vás prosíme, aby sme tomuto venovali až nadmernú pozornosť a aby sme do konca roka svoje dávanie v rámci zboru dokonca aj zvýšili, ak je to možné, resp. „dobehli zameškané“, ak je to práve vaša situácia. Potrebujeme si vážne uvedomiť, že táto situácia, ak sa nezmení, bude už teraz, do konca roka 2019, mať nejaké konkrétne negatívne následky. Napr. určite nebudeme môcť preplácať výdavky v rámci rôznych služieb, okrem naozaj absolútne nevyhnutných. Konkrétne škrty budeme riešiť v dohľadnej dobe, ale určite budú.

Rovnako je to dôležité aj pre rok 2020. V najbližších dňoch dostanete informácie o návrhu rozpočtu na rok 2020. Ak chceme, aby v našom zbore fungovali niektoré služby, ktoré pokladáme za dôležité, ak chceme mať dvoch kazateľov, ak chceme ďalej využívať priestory na Trnavskej, ak chceme mať vôbec nejaké rozvojové projekty atď., musíme sa k tomu postaviť zodpovedne aj finančne. Inak budeme musieť urobiť bolestivé rozhodnutia, ktoré budú mať konkrétne dôsledky pre fungovaniu nášho zboru a tým pádom pre nás osobne. Budeme vedieť vykryť len bežnú prevádzku zboru a viaceré aktivity a služby, z ktorých čerpáme a slúžia nám, budú musieť byť zrušené a pocítime to osobne. To je realita, lebo čísla „nepustia“.

Ako starší sme úplne otvorení dialógu a spätnej väzbe na túto tému. Veľmi radi sa stretneme a porozprávame s kýmkoľvek, kto by nám chcel niečo povedať a pomôcť zboru v tejto oblasti. Chceme rásť v oblasti vedenia zboru čo sa týka dobrého správcovstva. Budúci rok sa plánujeme tejto téme venovať systematickejšie, dôkladnejšie a častejšie, aby sme to neriešili len na konci roka. Veríme, že sa z toho všetci poučíme. My vám v tom chceme ísť príkladom.

S pozdravom,

Tomáš Majer

za staršovstvo zboru Viera