Habánsky deň Veľké Leváre 2019

Vážení priatelia, sestry a bratia,
ako už iste viete z našich predošlých informácií, v rámci historickej komisie BJB v SR aktívne, a aj na medzinárodnej báze, rozvíjame akcie na zverejnenie duchovného odkazu anabaptistov – habánov v záujme misie, ako aj v záujme priblíženia historických udalostí, miest a duchovného odkazu našich duchových predkov, vierozvestcov a mučeníkov.
V rámci týchto aktivít sme sa aktívne zúčastnili na transformácii „Habánskeho hodového jarmoku“ na „Pamätný deň anabaptizmu a habánov“ v historickom centre (habánskom dvore) vo Veľkých Levároch. Náš program spočíval:
– v prezentácii habánskeho dvora (spoločenstva) s ukážkami habánských remesiel a ochutnávkou habánských jedál prezentovaných Spoločnosťou pre zachovanie habánských tradícií z Maďarska;
– v predvedení muzikálu – rockovej opery a baletu o životnom príbehu Baltazára Hubmeiera a habánov zo 16.storočia (účinkovali študenti umeleckej školy z Maďarska);
– v komunikácii s miestnymi obyvateľmi, predstaviteľmi obce a miestnych cirkví (RKC a ECAV ).
Z tejto akcie sme pripravili videozáznam,  ktorý aj vám týmto sprístupňujeme k voľnému, nekomerčnému využitiu, s prianím, aby poslúžil  nielen k osvete a objasneniu historických právd aj vám v rodinách i veriacim vášho spoločenstva:

https://youtu.be/5ZwJRyXH-tc

Medzi výrazne „misijnými efektami“ tejto akcie je aj  pozvanie br. Dr. J. Szőllősa k usporiadaniu prednášok pre miestnych školákov o histórii a duchovnom odkaze habánov.
Dúfame aj vo váš pokračujúci záujem o tieto aktivity a modlíme sa aj za vašu ochotu tieto akcie podporiť modlitbou, účasťou i finančnou podporou.
(Finančnú podporu možno smerovať na účet ústredia BJB SR s poznámkou: Historická komisia – habáni).
Informácie o pripravovaných  akciách a projektoch vám na požiadanie poskytne br. Šaňo Erdélyi  creativpress@creativpres.eu;  tel. 0903 864 435.

S úctou,
menom historickej komisie BJB v SR
J. Szőllős a Š. Erdélyi