Jelka – modlitebné predmety

Naše prosby o modlitby na rok 2019:

1/ Pokračuje projekt Vitaj u nás doma, čiže adopcia na diaľku a naďalej sa modlíme za tých, ktorí by prispievali na desiaty deťom z osady. Ešte je vyše 20 detí, ktoré nemôžeme podporovať.

2/ Prosíme o modlitby za výstavu detských prác detí z osady, stále riešime priestory, kde by výstava mala byť. Plánovaný termín apríl, máj 2019.

3/ Prosíme o modlitby za rodinný tábor, ktorý by sme chceli uskutočniť pre päť až osem rodín – za miesto, financie a správny výber rodín s deťmi.

4/ Taktiež prosíme o modlitby za Evku  a Robiho, aby mohli v pokoji a pri Pánovi zvládnuť ťažkú situáciu po pohrebe, nakoľko ich rodina Vladkovho otca obviňuje, že oni sú vinní za túto tragédiu.

5/ Prosíme o modlitby za službu v Jelke, aby sme mohli cestovať do Žehry a slúžiť rodinám detí v osadách. Modlíme sa za ochotných darcov, ktorí by prispievali na našu prácu medzi Rómami v osadách.

6/ Prosíme o modlitby za našich spolupracovníkov, ktorí nám pomáhajú s deťmi, programom, YWAM, s ktorými sa vyše roka spoločne stretávame a organizujeme podujatia pre deti. Taktiež aj iné spoločenstvá, ktoré sa pripájajú k spolupráci pre víziu internátnej školy, ktorú by sme chceli zriadiť v horizonte troch až štyroch rokov.

Za tím z Jelky Oto