Jelka – modlitebné predmety

Drahí priatelia,

prosíme, aby ste mysleli na nás vo svojich modlitbách pri našej misijnej práci:

  • 28. septembra ideme do Žehry a budeme v škole premietať pre deti, ktoré boli na tábore videá a fotky z tábora, taktiež aj odovzdáme školské potreby pre deti, ktoré vyzbierali spolupracovníci vo firme Peťa Pelecha.
  • 28. októbra 2018 bude stretnutie s Adom de Bruinom, Tomášom Sipoczom o našej spolupráci pri misii v Žehre a taktiež s prípravou tábora pre 8 rodín budúci rok 2019. Plánuje sa aj stretnutie s riaditeľom internátnej školy v Kremnici.
  • Pripravujeme adopciu na diaľku pre deti, ktoré boli na tábore/fond pre jedlo 1,20€ na deň – 24€ mesačne, hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by mohli prispievať.
  • 15. decembra by sme chceli urobiť evanjelizáciu balíčkami pre deti a rodičov a ich súrodencov, ktorí boli na tábore.
  • Modlite sa prosím, aby Boh otvoril dvere aj na Trnavskej Universite, kde si mohol prezentovať víziu Internátnej školy.
  • Prosíme modlite sa za deti, ktoré v osade začali fetovať, aby sa to nerozšírilo medzi ostatné.
  • Taktiež prosíme za modlitby za Braňa, ktorého pripravujeme na krst a býva v zbore v Jelke.
S láskou a s vďakou Oto aj celý team z Jelky