Kurz Kairos

Dobrý deň,

pred vyše rokom si nás Boh s našimi rodinami povolal z misijného poľa na Slovensko. V prvých mesiacoch sme nerozumeli, prečo si nás priviedol naspäť v tom najlepšom. Ale dnes už rozumieme a vidíme, že Boh má plány so Slovenskom aj v oblasti zahraničnej misii. Počas roku 2018 sme sa modlili za mobilizačný kurz pre zbory a skrze Božie vedenie sme sa dostali na kurz Kairos do Budapešti.

Kurz Kairos slúži na vystrojenie jednotlivcov aj celých zborov, aby si našli svoje miesto vo Veľkom poverení. Počas päťdňového intenzívneho kurzu účastník prejde biblickými, historickými, strategickými a kultúrnymi základmi, ktoré zavŕši praktickou implementáciou. Kurz funguje tak, že lektor urobí úvod do lekcie a účastník formou samoštúdia hlbšie preštuduje lekciu. Kapitoly sú poprepájané interaktívnymi vstupmi, zážitkovou formou.

Čo o kurze Kairos povedali v Česku:
https://vimeo.com/138239430

Čo povedali Slováci, ktorí kurz absolvovali:

Myslím si, že KAIROS je kurz, ktorý môže dnešných kresťanov vyviesť z letargie, v ktorej sa ocitli, pretože zabudli na svoje Veľké poverenie! Mobilizuje, otvára duchovný zrak a prináša obrovské požehnanie. Vrelo doporučujem!

Lýdia Brankusová

Na kurze Kairos som si uvedomil, že misia nie je iba o jednotlivcoch, ktorí prežijú šialené povolanie ísť na druhú stranu sveta, ale že Boh volá každého do svojej misie, ktorú má od počiatku. Boh je misii a my sme na misii s Bohom.

Roman Lacho

Po štúdiu misiológie a 12 rokoch na misii v Indii bol pre mňa kurz KAIROS “wow momentom”. Hlboko, stroho, jasne a presvedčivo usvedčí aj teba, že cirkev svoje “Veľké poverenie” musí splniť a až potom sa Ježiš druhý krát vráti pre svoju cirkev. Boh aj po 2000 rokoch stále čaká – na TEBA.

Jozef Brenkus, ml.

Kurz Kairos:

dátum: 18.8. – 23.8. 2019 – registracia do 31.7.2019 (neskôr 150€)

miesto: Stredisko Berea, Modra-Harmonia

cena s ubytovaním a jedlom: 140€

bez ubytovania a jedla: 20€

prihlasovací formulár:  http://bit.ly/2WzoHVr

brožúru o kurze kairos – http://bit.ly/2Ks0wGK

Facebook stránka – facebook.com/KurzKairos

Kto sme:

Jozef Brenkus: Jozef pôsobil s rodinou 12 rokov v Severnej Indii.V tom najlepšom bol z krajiny vyhostený a momentálne mobilizuje cirkev na Slovensku k misii a pripravuje nových misionárov.

Roman Lacho s manželkou a deťmi slúžil od roku 2011 do roku 2018 medzi severo-americkými indiánmi z kmeňa Siouxov. Od roku 2018 sa venuje rozvoju zahraničnej misie na Slovensku.