Kázeň na hore V – Mt. 5,21-26

Hlavné myšlienky z kázne:

Ježiš otvára nový medzník histórie výrokom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané… ale ja vám hovorím…“
 • toto nové sa však javí akoby ešte ťažšie než to predošlé, bez Božej pomoci sa to nedá naplniť
 • aj v otázke hnevu nám nezostáva nič iné ako prísť k Ježišovi Kristovi a v pokore svojho srdca vyznať: “Ja to bez teba nedokážem, Ježiš“
 • …načo sa on len pousmeje a zareaguje slovami: „Veď som vám hovoril, že bezo mňa nemôžete nič robiť.“
 • zákon trestá vonkajší dokonaný čin (nezabiješ, lebo prídeš pred súd).
 • Ježiš prehlasuje, že aj vnútorný postoj, ktorý môže viesť ku zlému činu, je závažným previnením (kto sa hnevá na brata, príde pred súd)
 Definícia hnevu:
 • Hnev je silná afektívna reakcia na prekážku, ktorá nám stojí v ceste pri dosahovaní nejakého cieľa. Je to emócia, ktorej zmyslom je jedinca pripraviť na útok
 • Je to emócia, ktorá nám zvyšuje prietok krvi, čo zvyšuje pohotovosť k práci veľkých svalov.
 • Vyplavuje sa adrenalín, čím sa zrýchľuje srdcová činnosť.
 • Veľký a neprimeraný hnev zaslepuje, nedokážeme triezvo posúdiť situáciu, reagujeme neprimeranou silou alebo svalovým napätím.
 • Primeraná miera hnevu naopak môže skoncentrovať rozptýlenú pozornosť na vymedzený okruh dôležitých vecí, napr. mobilizáciou vlastnej energie, lepšie sledovanie pohybu súpera, a pod.

Kedy je hnev hriechom?

Biblia pojednáva o dvoch typoch hnevu, ktoré sú hriešne:
1.      Nekontrolovaný hnev – prchkosť/zlosť Mesto zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa neovláda.“  Prís 25, 28
2.      Hnev pre ktorý sme sa rozhodli – horkosť/zatvrdenie sa
 • zlosť vybuble v skutky hnevu (už nielen buchneš päsťou do steny ale kopneš aj do psa či mačky) alebo sa vykričíš
 • pomaly sa v tebe začne usádzať zlomyseľnosť a horkosť – a teda túžba priať niekomu zlo či mu aj konkrétne ublížiť….
 • ďalšie skutky hnevu: na niekom sa vyvŕšiť, ponížiť ho či sa danej osobe pomstiť (slovne či skutkom)
 • „…pomsta patrí Bohu a nie nám.“ Rim 12:19
 • pokiaľ sa hneváš na brata – hneváš sa na osobu = vtedy je tvoj hnev hriešny „Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd.“ Matúš 5:22
Výzvy:
I.   V konflikte  skús rozmýšľať
 • “Chvejte sa a nehrešte, uvažujte na lôžku a zmĺknite.” Žalm 4:4
 • Nereaguj hneď
 • Daj si čas na mini reflexiu – napočítaj pomaly do 10
II.  Keď si to premyslíš – nenechaj to plávať – KONAJ
 • Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe,
 • nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. 
 • nesmieš prehliadať konflikt – dorieš ho, kým ti neprenikne cez kožu ako kyselina a začne ničiť životu dôležité orgány.
 • konflikty ruinujú vzťahy
 • zmierenie podmienkou účasti na bohoslužbe
 • náš čas je limitovaný –  preto sa zmier, kým máš ešte možnosť
 • ľudská povahaje totiž známa tým, že rada buduje ploty, múry či steny a tak si robí od druhého odstup, múry oddeľujú či rozdeľujú
 III. Pokiaľ medzi nami existujú múry – strhnime ich
 • múry medzi manželmi, múry medzi rodičmi a deťmi, múry medzi starými a mladými či múry medzi bielymi a farebnými
 • Kristus prišiel ľudstvu ukázať, že je možné žiť aj bez múrov a že ich vlastne ani nepotrebujeme
 • najdôležitejšie sú vzťahy – všetko ostatné sú detaily…
 • Boh očakáva, že dnes to budeš práve ty, kto urobí prvý krok.
 • Boh nám zveril službu urovnávania vzťahov.
 • Boh nechce byť uctievaný tam, kde je brat zneuctený. Ešte žijeme v čase milosti, lebo ešte máme brata… a ešte sme s ním na ceste.

Otázky:

 1. Ak ma premáha hnev, čo je to, čo mi pomáha stiahnuť sa a upokojiť sa?
 2. Veríš, že zmierenie sa s bratom je podmienkou účasti na bohoslužbe? Prečo?
 3. Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom“ (Ef 4, 22-26). Pavol tu, ako vidíme nasledovníkom Krista v Efeze radí, aby sa hnevali, ale nehrešili.  Ako je možné hnevať sa, ale nehrešiť?
 4. Uveďte niekoľko situácií, v ktorých aj pre Krista bolo prirodzené nenávidieť/hnevať sa na ľudí…