Koncert pre krásne Slovensko

Platforma KRESŤANIA V MESTE pozýva na Koncert pre krásne Slovenskom ktorý sa uskutoční v nedeľu 8. septembra 2019 o 18:00 h v Hradnej kaplnke Bratislavského hradu. Koncert je súčasťou Dňa D, počas ktorého vyzývame kresťanov na celom Slovensku spojiť sa v modlitbe, pôste a uctievaní Pána Ježiša Krista za našu krajinu. Veríme, že takýto národný deň modlitieb a pôstu môže priniesť duchovné osvieženie a pozdvihnutie nášho národa. Vstup na koncert je voľný.