Milí rodičia,

dávame vám do pozornosti kresťanský časopis pre deti predškolského a mladšieho školského veku – Dúha, ktorý vydáva Tranoscius a ECAV. Časopis je plný biblických aj iných príbehov, tajničiek, úloh, omaľovaniek, básničiek, pesničiek a zamyslení s kresťanskou tematikou. Súčasťou je aj príloha, ktorú tvoria 4 pracovné listy a vystrihovačka na dvoch stranách.

Dúha vychádza mesačne, jeden výtlačok stojí 1,20 eur. Na tomto odkaze nájdete číslo zo septembra 2018.

Objednáva sa zvyčajne na celý školský rok, ale dá sa objednať aj v priebehu roka, priamo u šéfredaktorky Dúhy Ivetky Topolčanyovej na adrese: lirit@mail.t-com.sk