Kurz PEM

dátum: 23.8 – 31.8 2019
miesto: Stredisko Berea, Modra-Harmónia
cena: 140€ + 210€ (účasť na kurze Kairos je povinná)

Kurz od Pentacostal European Mission (PEM) je intenzívny misijný „tréning“ ktorý sa každoročné koná v rôznych krajinách Európy a bude prvýkrát na Slovensku. Vyučovať budú misiológovia z rôznych krajín s bohatými skúsenosťami v oblasti misijnej práce. Je určený predovšetkým pre kandidátov, ktorí zvažujú pôsobenie na misii. Takýto misijný tréning je v slovenskom kontexte unikátny, kvôli svojej odbornosti, cene a dobe trvania.