Medzinárodná konferencia štúdia Biblie

Medzinárodná konferencia štúdia Biblie Church That Transforms Society

17. – 19. januára 2020 v Domove Jána Amosa Komenského v Račkovej doline

Ide o program štúdia Biblie, ktorý je predovšetkým výborným nástrojom a pomôckou pre bežných ľudí v zbore, jednak pre ich osobný duchovný rast, jednak je zameraný na vystrojovanie veriacich ľudí v našich zboroch či už na biblických hodinách, domácich skupinkách, práca s deťmi, dorastom, mládežou, stretnutia bratov, sesterské stretnutia, tábory, kluby, zakladanie zborov… Materiály – knihy, ktoré vydávame (u nás k dispozícii v slovenčine, maďarčine, v ruskom a anglickom jazyku…) za týmto účelom sú vlastne jednoduchými pracovnými knihami či zošitmi na štúdium Biblie induktívnou metódou, ktoré človeka prevedú skrze proces pozorovania, porozumenia a aplikácie biblického textu. Ide vlastne o reformačnú zásadu výkladu Písma – Písmom. Viac o tejto službe na web stránke www.preceptslovakia.estranky.sk

Na tejto konferencii bude príležitosť k tomu, aby ste sa zoznámili s touto službou i materiálmi, aby ste „ochutnali“ štúdium Biblie týmto spôsobom a boli povzbudení k tomu, aby ste potom vo svojich cirkevných zboroch mohli stáť v tejto službe na rôznych úrovniach služieb… Dnes, keď hovoríme o potrebe prebudenia, obnovy či revitalizácie našich zborov i o službe zakladania zborov, samotné Písmo i dejiny cirkvi a prebudeneckých hnutí nám svedčia, že vždy to začalo návratom k Písmu, objavením krásy Slova a poslušnosťou Slovu. Je mojou modlitbou, aby sa i táto konferencia stala Božím nástrojom obnovy a prebudenia našich zborov na spásu ľuďom a na slávu nášho Spasiteľa.

Uvedená cena 100 Eur je za celý 3 dňový pobyt a zahŕňa ubytovanie, stravovanie, občerstvenie… Ak by ste sa zúčastnili iba na jeden či dva dni, cena bude upravená adekvátne vašej účasti. Registrovať sa treba tak, ako je to uvedené na priloženom plagáte alebo aj na adrese preceptslovakia@gmail.com

REGIONAL CONFERENCE "CHURCH THAT TRANSFORMS SOCIETY"

REGIONAL CONFERENCE "CHURCH THAT TRANSFORMS SOCIETY"

Uverejnil používateľ Precept Ministries Czech Republic Pondelok 21. októbra 2019