Modlitby na hrade, každú nedeľu o 16:00

Božie slovo nás vyzýva do nepretržitých modlitieb, aby sme v každom čase v Duchu prosili vo všetkých modlitbách a prosbách, vytrvalo bedlili a prihovárali sa. Chceme stáť na modlitbách a prihovárať sa za našu krajinu. Modlíme sa, aby na Slovensku bolo vyvýšené meno Pána Ježiša Krista, aby sa stala Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Pozývame vás pridať sa k modlitbám, ktoré bývajú každú nedeľu od 16:00 do 17:00 hod. Miesto stretnutia je pri studni (cisterne) v areáli Bratislavského hradu.