Modlitby na Tábore Levitov

V nedeľu 30. júna bude na zhromaždení možnosť napísať svoju modlitebnú prosbu na kartičku.

Na Tábore Levitov sa počas dvoch týždňov (14.-27.7.) budú deti aj vedúci modliť za potreby ľudí, ktorí čakajú Boží zázrak.

Veríme, že Boh počuje aj volanie detí, ktoré sa k nemu obracajú s vierou.

Modlitba deti zároveň učí citlivosti na potreby druhých a buduje ich vieru.