Modlitebná reťaz za našu krajinu

Pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami vás pozývame, aby ste sa zapojili do modlitebno-pôstnej reťaze za našu krajinu. Celú výzvu k modlitbám za našu krajinu si môžete prečítať tu.

Platforma Kresťania v meste pripravila formulár na zapisovanie sa do modlitebnej reťaze od 20.1.2020 do 29.2.2020, 24/40. Každá hodina má 2 políčka, teda je možné sa modliť 1/2 hod. alebo 2 osoby po 1 hod. alebo celé skupinky. Prajeme vám nádhernú Božiu prítomnosť pri modlitbách a radosť, že môžeme byť užitoční služobníci nášho všemohúceho Boha!