Modlitebný deň baptistických žien

Milé sestry,

blíži sa prvý pondelok v novembri, keď sa všetky ženy baptistického sveta stretávajú na modlitbách. Je to modlitebný deň baptistických žien. Aj tento rok je pripravený materiál, ktorý by nás mal viesť k tomu, aby sme jednomyseľne volali k nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Prosíme vás, vyhraďte si čas, najlepšie v pondelok 4.11. 2019, a tak ako nás vyzývajú sestry v priloženej pomôcke, prosme o silu povstať a svietiť na cestu tým, ktorí žijú bez Boha na svete. Samozrejme, môžete využiť aj iný pre vás vhodný deň. Poteší nás, ak budeme mať od vás aj spätnú väzbu, či ste sa zišli a ako ste prežili spoločné chvíle.

Zvykom je vykonať na stretnutí aj zbierku (projekty sú uvedené v pomôcke), ktorú odošlite na naše ústredie sestre Ľubke Kohútovej, ktorá celú sumu odošle naraz vedeniu EBWU.

Všetkým vám prajeme Božie vedenie a Jeho prítomnosť na každý deň.

V láske Pána Ježiša

Drahomíra Čurillová

za Výbor Odboru sestier BJB