Milí súrodenci,

množstvo z vás dobrovoľnícky pracuje v zbore.
Dobrovoľníci, ktorí v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu aj v roku 2016 poukázať nie 2% ale 3%. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2015 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín.  Toto Potvrdenie môže vystaviť v našom prípade tzv. Prijímateľ.  Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Je teda možnosť vám potvrdiť takúto prácu pre zbor.  Tu si môžete stiahnuť potvrdenie s vypísanými údajmi za náš zbor ako prijímateľa. Treba doň dopísať údaje na miesta vyznačené žltou farbou, napísať stručne o obsahu vašej dobrovoľníckej
činnosti a stručné hodnotenie napr. od vedúceho služby alebo inej zodpovednej osoby, ktorá vie o Vašej službe.

Potvrdenie môžete priniesť na podpis a opečiatkovanie Michalovi Kevickému alebo poslať Táni Trusikovej na adresu kancelárie zboru kancelaria@bjbviera.sk, pomôže Vám to potvrdiť.

Ďalšie informácie nájdete tu: Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3%z dane?