Pár viet ku zbierkam

Milí bratia a sestry,

aj keď nám je dnes „zabránená“ účasť na spoločných bohoslužbách, nič nám nemôže zabrániť chváliť Boha, rozprávať sa s Ním ako aj prijímať Jeho milosť v každom novom dni. Tiež nám nie je zabránené Bohu aj naďalej vyjadrovať svoju vďačnosť aj práve prostredníctvom nášho dávania ako Božích detí, k čomu nás aj v tomto čase povzbudzujeme. Skutočnosť je taká, že aj naďalej potrebujeme uhrádzať nájmy ako aj mzdy administrátora a kazateľov a nakoľko nám teraz absentujú spoločné zbierky, tak vám len znovu dávame do pozornosti náš QR kód, cez ktorý máme možnosť naše desiatky, milodary či podporu pre chod zboru realizovať.

Ďakujeme za vašu lásku a vernosť a žehnáme vám do prichádzajúcich dní pokojnú myseľ a srdce opierajúce sa o Toho, ktorý sedí na tróne. „Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa!“

 

Zostávate v našich modlitbách,

Miro Mišinec