Poďakovanie a prosba o modlitby

Drahí priatelia,

chceme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do projektu „Vitaj u nás doma“, ale aj mnohým iným, ktorí nám pomáhali a pomáhajú  v našej misijnej práci v Žehre srdečne poďakovať aj za školu, rodičov a deti.

Naša prosba o pomoc a modlitby je za denný tábor, ktorý sa uskutoční v Žehre aj v Jelke.

Tábor v Žehre bude prebiehať od 30. júla do 1. augusta, na ktorom nám znova bude pomáhať tím z organizácie YWAM. Asi 20 mladých ľudí bude spolu s nami vytvárať program na tábore.

Po tábore v Žehre sa uskutoční denný tábor aj v Jelke, a to od 3. do 6. augusta.

Z letného tábora v Žehre príde do Jelky osem detí aj spolu s dvoma asistentmi, ktorí budú súčasťou nášho tímu pre deti z Jelky. V posledný deň by sme chceli urobiť výlet pre deti zo Žehry do Bratislavy.

Prosíme o modlitby pre slúžiacich, deti, za naplnenie všetkých potrieb na tábor, ubytovanie a dobré počasie.

Ďakujeme.

Oto Šipoš, Jelka