Používanie videokonferencie ZOOM

Manuál ako sa pripojiť k videokonferencii Zoom a tiež link na pripojenie vidíte napravo od tohto textu.

Prosím nenechávajte si prihlásenie na poslednú chvíľu a prihláste sa skôr aby sme stihli v prípade potreby vyriešiť technické problémy, ak niekto bude nepočuť, nevidieť a pod.

Po pripojení si vypnite mikrofón (v ľavom dolnom rohu sú ikony mikrofónu a kamery) a zapnite ho len vtedy, keď sa chcete modliť alebo niečo povedať. Kameru môžete aj nemusíte mať zapnutú.

Zo stretnutia môžete kedykoľvek odísť (v pravom hornom rohu je tlačidlo „Leave Call“).

Náš zbor na nejaký čas zakúpil licencie na aplikáciu ZOOM meeting. Je to výborný priestor na stretnutia aspoň takouto formou a dá sa použiť aj pre skupinky, modlitebné skupinky, stretnutia staršovstva, či iné porady. Ak máte záujem ako skupinky využiť túto možnosť stretávania sa, prosím kontaktuje Jarku Antalíkovú alebo Michala Kevického, ktorí budú mať prehľad o tom,  do ktorej Zoom miestnosti je kedy kto prihlásený a budú vás vedieť zapísať do Zoom kalendára.