Pozvánka na Habánsky hodový jarmok, 1.7.2018, Habánsky Dvor, Veľké Leváre

Z poverenia organizačného výboru občianskeho združenia „Habánských pamätných dní“ vás pozývame k spoločnej účasti na Habánskom hodovom jarmoku dňa 1.Júla 2018 ktorý sa uskutoční na Habánskom dvore vo Veľkých Levároch.

Bude to prvá misijná príležitosť ktorou sa chceme, ako súčasní baptisti z rôznych krajín, návštevou historických miest habánskych dvorov a predstavením ich rolí, verejne prihlásiť k odkazu habánov, našich predkov, vierozvestcov a mučeníkov.

Alex.  K. Erdélyi
CREATIVPRESS – Erdélyi
International Publishing & Distribution
Mamateyova 4
851 04 Bratislava 5
Slovak republic, EU

www.creativpress.eu
www.bus4life.org

Kto sú habáni?

Na rodokmeni dvetisíc ročného kresťanstva sa v období reformácie sformovalo toto evanjelikálne prebudenecké hnutie, nasledujúce základné biblické princípy, z ktorého odvodzujú svoj pôvod dnešní baptisti.

V počiatkoch ich volali anabaptisti alebo novokrstenci, resp. tiež hutteriti, podľa mena ich predchádzajúceho vodcu (Jakuba Huttera). Niektoré ich smery, nasledujúce prax prvotnej kresťanskej cirkvi v Jeruzaleme, hlásali aj sociálnu rovnosť a združujúc sa podľa rôznych remesiel vytvárali spoločenstvá, „dvory“.

Tieto, predovšetkým ručné remeslá praktizujúce odborné usadlosti – dvory, sa podľa nemeckého spojenia slov: „haus-haben“, začali v národoch ktoré ich medzi seba prijali, medzi nimi aj Slováci a Maďari, nazývať ako „habánske dvory“ a ich obyvateľov nazvali „habáni“.

Mimoriadne známe a obľúbené boli produkty ich majstrov – hrnčiarov, keramické výrobky, fajansy – majolika s bielou nepriesvitnou polevou, bohato zdobené modrými-bielými a žltými ornamentálnymi motívmi. Týmito si neraz získali aj pozornosť a obľubu v panovníckych dvoroch.

V druhej polovici 18. storočia, v dôsledku náboženských nepokojov ktoré boli pri rekatolizačnom úsilí vyvolané netrpezlivosťou habsburgských panovníkov, tieto „habánske“ anabaptistické spoločenstvá boli prinútené opustiť územia Moravy i Uhorska. Väčšinou presídlili do Sedmohradska a do zámoria.

Súčasní baptisti si pripomínaním habánskych dvorov, návštevou historických miest a predstavením ich rolí pripomínajú svojich predkov, vierozvestcov a mučeníkov.

Menom organizačného výboru Habánských pamätných dní:
Dr. Mészáros Kálmán
Cirkevný historik