Prázdninová besiedka 2.7.-3.9.2017 – prosba o pomoc

Milí rodičia a nielen rodičia,

besiedka počas letných prázdnin od 2.7. do 3.9. bude fungovať v letnom režime. Ak by ste mali záujem poslúžiť aj takto, budeme veľmi vďační.
Besiedka je pre deti od 3 do 9 rokov (Mravčeky, Ovečky, Holubice a Levy) v klavírnej miestnosti. Prosíme rodičov, aby si nechali pri sebe na zhromaždení deti zo skupín Jelene a Orly.

Deti pôjdu na besiedku po chválach po krátkom príhovore pastora alebo vedúceho zhromaždenia, prípadne po výzve premietanej na plátno, odvedú ich tam rodičia.
Program besiedky je jednoduchší než cez rok. Mala by obsahovať krátku tému, modlitby, príp. piesne, spoločné hry a potom voľný čas na 4-5 „stanovištiach“: pripravte aspoň 1 „vyrábačku“ (môže, no nemusí súvisieť s preberanou témou), v sklade je aj lego, duplo, plastelína, farbičky…
Taktiež môžete deťom pripraviť jednoduché občerstvenie – voda, piškóty a pod. (k dispozícii v sklade)
Z celkového počtu 50+ detí v tejto vek. kategórii je v lete väčšinou prítomných okolo 20-25.
Keďže budú všetky vekové kategórie spolu, bolo by dobre, aby sa na každý termín zapísali min. 2 osoby, najlepšie 4.

Zapisovať sa môžete do tejto tabuľky (ak by ste s tým mali problém, píšte na tatiana.trusikova@gmail.com ): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-7Wqe1IthjXbCTr3hh3myUP47hLvA_xGK20WH2XoiA8/edit#gid=1124544756

Ak by ste potrebovali niečo potrebné k službe nakúpiť, môžete si to dať preplatiť u Slávky Trusikovej najneskôr do konca septembra 2017.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste ochotní poslúžiť deťom takouto formou.

Za vedenie besiedky
Táňa