Prázdninová besiedka

Oznamujeme všetkým rodičom, že od 1. júla do 2. 9. bude besiedka fungovať v prázdninovom režime, keďže aj naši učitelia si zaslúžia prázdniny 🙂 To znamená, že deti môžu byť na spoločných bohoslužbách alebo sa môžu hrať vzadu v klavírnej miestnosti v sprievode rodiča. Rodičia môžu svojim deťom zo skladu priniesť lego, hračky, farbičky a pod., ale po skončení zhromaždenia poodnášajte všetko späť a vráťte, prosím, miestnosť do pôvodného stavu. Nenechávajte deti vzadu bez dozoru.