PRÍHOVORY STARŠÍCH

Milé sestry a bratia v zbore Viera, v čase, keď sa nemôžeme spolu stretávať by sme sa vám ako starší chceli prihovárať formou týchto krátkych video posolstiev.

staršovstvo zboru BJB Viera