Prosba o modlitby a pomoc

Drahý moji súrodenci v Pánovi,

chcel by som vás požiadať o vaše modlitby a prípadnú pomoc podľa vašich možností: 9.decembra v sobotu uzavrú manželstvo Evka a Robino v Jelke v evanjelickom kostole, sobášiť bude Miško Kevický.

Privítali by sme pomoc pri roznášaní jedla na stoly, nakoľko máme iba Martinku, keby sa niekto /aspoň dve dievčatá/ rozhodol nám pomôcť, boli by sme radi. Taktiež by sme boli vďační za nejaké koláče, zákusky.

Svadobný obrad bude v evanjelickom kostole o 13:00 hodine. Svadba bude v zbore na Kostolnej od 14.30 hod.

V dňoch 15. a 16. decembra ideme do Žehry, Spišských Vlachov, kde v škole budeme mať evanjelizáciu s rozdávaním balíčkov. Všetky deti sa nám nepodarí obdarovať, ale 450 detí áno, teda polovičku, ale aj to je náročné. Balíčky s programom, teda evanjelium zvestujeme na troch miestach, v škôlke v Žehre, v škôlke v Dobrej vôli a v sobotu v škole v Spišských Vlachoch. Keby sa niekto rozhodol nám aj finančne pomôcť budeme vďační, aj za vaše modlitby. Nakoľko musíme mať dve veľké autá, jedno z požičovne, aby sme všetko mohli zobrať a aj my ako team.

Ďakujeme,

 s láskou Oto Šipoš, Jelka