Prosba o modlitby za Braňa z Jelky a prípravu detského tábora

Prosíme o modlitby za Braňa, ktorý od novembra 2017  býva v priestoroch zboru v Jelke, nakoľko bol 6 rokov bezdomovec a v septembri  2017 prišiel z väzenia. V zbore sme sa spolu modlili ešte v októbri a prijal Pána Ježiša a vníma, že sa deje aj v jeho vnútri zmena, ktorú mu dáva Boh. V zbore ho všetci prijali a aj sa ho ujali v starostlivosti. Taktiež aj on sám sa zapojil do zborového života v spoločenstve. Od októbra je zamestnaný v mojej firme a pracuje na stavbe v Bratislave, kde dochádza z Jelky. Prosíme, aby ste sa modlili za neho, aby som mal pre neho prácu cez firmu, pre ktoru robí, taktiež aj aby mohol rásť v Bohu a prišlo do jeho života uzdravenie a oddelenie sa od minulosti. Za znovu nadobodnutie vzťahu so svojimi deťmi a riešenie zameškaného výživného.
Prosíme za modlitby za prípravu detského tábora v júli 2018 v Lomnistej.
Momentálne v škole, kde chodia deti z osady, prebieha výber detí, ktoré budú na tábore.Výber detí je veľmi dôležitý. Deti, ktoré sa rozhodnú na tábore pre Ježiša, tak s nimi budeme od septembra pracovať v detskej službe v Komunitnom centre, ktoré nám dajú k používaniu, taktiež aj škola nám ponúkla túto možnosť. Žiaľ učitľky zo školy na ten termín, keď je tábor, nemôžu ísť, tak musíme hľadať .
Výber detí je od 7-13 rokov, chlapci aj dievčatá, spolu do 40 detí. Deti by sme chceli, aby boli z chudobných rodín z osady v Žehre-Dobrá vôľa, kde mnohé už poznáme.
Prosíme za modlitby a výber vedúcich, aby sme mali dve osoby zo Žehry, ktoré vedia po rómsky, nakoľko ich rómština sa líši od rómštiny v Jelke. Naša prosba je aj za celý team, aby nám Boh dal dobrovolníkov, ktorí naozaj srdcom chcú pomôcť na tábore.
Oslovili sme ľudí z Cinobane – Jožka a Julku, tak sa modlíme aj za túto možnosť.
K deťom potrebujeme 8 dobrovoľníkov, ktorí budú s nimi aj na chatke, kde bude okrem vedúceho 5 detí. Začiatkom februára budeme mať stretnutie v Žehre, keď bude výber hotový, tak s rodičmi detí, ktoré pôjdu na tábor. Cielom je, aby sme aj rodičov zapojili do užšej spolupráce s nami a následne aj so školou.
Ostatné prosby priebežne. Keby niekto v srdci prežil, že by sa chcel stať súčasťou našej služby, daj o sebe vedieť,
Ďakujem s láskou Oto Šipoš,Jelka