Vypočuté modlitby – Aktualizácia 28.2.2018

Drahí priatelia,

všetkým, ktorí na nás myslia na modlitbách za tábor pre deti z osád v Žehre ďakujeme, že sú s nami v modlitbách.

Boh sa naozaj dotkol ľudí v Žehre  a veci sa pohli dobrým smerom.

Asistenti Vierka a Ferko Soboloví plánovali ísť k rodine do Anglicka cez prázdniny, že pomôžu bratovi vo firme, ale po telefonáte, ktorí sme mali tento týždeň sa večer rozprávali a rozhodli sa, že nám pomôžu so všetkým na tábore. Sú to ľudia, ktorí sú rešpektovaní v osadách aj v škole, kde obaja pracujú.

Taktiež aj dve učiteľky, ktoré boli na detskej konferencii v Banskej Bystrici sa jedna rozhodla, že pôjde s nami a druhá ešte zvažuje. Je to aj tak zázrak, Boh sa ich dotkol cez našu službu u nich v decembri, keď sme rozdávali v škole balíčky.

Teamové stretnutie v Žehre bude 6.marca,kde by mali byť prítomní rodičia detí, ktoré pôjdu na tábor do Lomnistej. Zoznam detí sme dostali pred dvoma dňami, tak verím, že Boh nám dá úspech aj v tomto, aby sme s rodičmi našli odpočinutie a dôveru. Ešte raz ďakujeme a prosíme za modlitby :

Nakoľko je to finančne náročné, potrebujeme sa modliť, aby sme financie na pokrytie všetkých vecí, ubytovania, potrieb na aktivity, dopravu, celková položka na tábor je cca 8000.-eur,aby sme všetko plynule zabezpečili.

Potrebujeme si požičať stan na večerné aktivity a bohoslužby, program, pretože miestnosť na poschodí v hoteli, keď budú mať hostí, bude obsadená.

Za to, aby deti boli čisté na tábor bez chorôb a vší.

Za náš team, aby sme boli jednotní a v pokoji bez stresov zvládali všetko urobiť s radosťou a s láskou.

Ďakujeme,

s láskou Oto Šipoš za celý team z Jelky


Prosba o modlitby za detský tábor

Prosíme o modlitby za deti z osád v Žehre, ktoré by chceli ísť na detský tábor.

1/ Nie všetci rodičia sú ochotní pustiť svoje deti na tábor, plánujeme mať v škole v Žehre dve stretnutia zamerané práve na rodičov, aby sme vysvetlili, aký je náš cieľ a potom aj kto sme, aby sme našli dôveru. Vnímame, že sú rodičia niekým zastrašovaní.
2/Komunikáciu s asistentmi, ktorí nám majú v tom pomáhať, aby sme mali spätnú väzbu, keď máme otázky, aby sme mohli robiť ďalšie kroky.
3/Plánujeme celkovo 5 tímových stretnutí  v Žehre, aby sme mohli všetko dobre pripraviť, potrebujeme, aby sa asistenti viac angažovali do prípravy.
4/Deti sa tešia na tábor a chceme preto urobiť všetko, čo je v našich silách, ale potrebujeme vašu modlitebnú podporu.
Oto Šipoš,Jelka