Raising (dorastenecká skupina)

Raising je skupina mladých ľudí vo veku od 12 do 15 rokov (7-9 trieda ZŠ). Našim hlavným zámerom je pomôcť týmto mladým ľuďom pri vytváraní a budovaní vzájomných vzťahov s rovesníkmi a relevantným spôsobom hovoriť s nimi o aktuálnych témach, ktoré ich zaujímajú a ktoré si riešia.

Aktuálne správy

Táto skupina má niekoľko typov svojich stretnutí:

Počas nedeľných bohoslužieb

  • Počas nedeľných bohoslužieb budú mať dorastenci 2x do mesiaca (spravidla prvé dve nedele) vlastný program na Trnavskej ceste 67. Tento program je dobrovoľný a dorastenci budú o ňom informovaní pred začiatkom bohoslužieb a/alebo na FB Raising. Počas týchto nedieľ budú pod vedením dospelých vedúcich študovať Bibliu a pripravovať program na stretnutie starších skupín besiedky. Pripravený program budú potom prezentovať tretiu nedeľu v mesiaci – tiež v priestoroch na Trnavskej ceste 67.
  • Štvrtú nedeľu v mesiaci budú dorastenci primárne ostávať na bohoslužbách pre dospelých. Odporúčame im (a prosíme rodičov, aby ich k tomu povzbudili tiež) aby si počas bohoslužieb sadali spolu a robili si poznámky ku kázni.
  • Počas celého mesiaca budú dorastenci prizývaní k výpomoci pri službách v besiedke a budú spolupracovať s jednotlivými učiteľmi podľa aktuálnej potreby a svojho obdarovania.

Počas týždňa

Stretnutia Raisingu sa konajú aj počas týždňa – väčšinou v piatok od 17:00 do 19:30 v zborových priestoroch na Trnavskej ceste 67, no niekedy sú stretnutia aj v iné dni (kvôli výletom a iným špeciálnym príležitostiam) – o všetkých zmenách informujeme rodičov na Facebookovej stránke Raisingu (nie je potrebné mať Facebook účet).

Názov Raising znamená POZDVIHOVAŤ/VYCHOVÁVAŤ a chceme ním vyjadriť, že túžime vyzdvihovať medzi nami to, čo je dobré, milé a chvályhodné a čo je vôľa Božia pre naše životy – od postojov, cez slová, správanie, až po vzájomnú a spoločnú službu nášmu okoliu podľa textu z Príslovia 3,5-6.

Ak by ste sa radi dozvedeli niečo viac o tejto skupine alebo sa chcete zapojiť do služby tejto skupine mladých ľudí, neváhajte osloviť kohokoľvek z vedúceho tímu alebo napíšte na adresu raising@bjbviera.sk.