Senior klub, 22.2.2018 o 10:00, Súľovská ul.

Milí bratia a sestry,

srdečne Vás pozdravujem a oznamujem, že senior klub v mesiaci február bude posledný štvrtok v mesiaci t.j. dňa 22.2.2018 od 10:00 – 14:00 hod. na Súľovskej ul.
„Spievajte na slávu Jeho mena, Jeho slávu šírte chválospevom!“ Žalm 66:2
Témou februárového senior klubu bude oslava nášho drahého Pána a Spasiteľa z červených spevníkov. Preto prosíme všetkých seniorov, aby si ho nezabudli doniesť so sebou.
Ďakujem
Jana Makovíniová