Senior klub, 31.5.2018

Milí kazatelia,

prosím, keby ste oznámili, že v mesiaci máj, ak dá Pán zdravia a života, budeme mať senior klub a to znova posledný štvrtok v mesiaci t.j. 31. mája na Súľovskej ul. od 10:00 – 14:00. hod.
Téma: LETNICE – ZROD CIRKVI
Všetci sú srdečne vítaní.
Jana Makovíniová