Senior klub v lete nie je, najbližšie senior tábor 4.-8.9. v Račkovej doline

Milí bratia kazatelia,

srdečne Vás pozdravujem. V mesiacoch júl, august a september senior klub nebude. V septembri v dňoch od 4 do 8.9. sa uskutoční senior tábor  v Račkovej doline.
Všetci seniori sú tam srdečne vítaní.
V láske Kristovej
Jana Makovíni