Senior klub, 26.4.2018

Milí bratia a sestry,

v mesiaci apríl, ak dá Pán, sa znova stretneme posledný štvrtok v mesiaci
dňa 26.4. od 10:00 hod. na Súľovskej ul. Téma sa určí dodatočne.

Všetci sú srdečne vítaní.

V Jeho službe
Jana Makovíni