Senior klub

Posledný senior klub západnej oblasti BJB v tomto roku plánujeme z milosti Božej uskutočniť posledný štvrtok v novembri – 28.11.2019 na Súľovskej ul. v pravidelnom čase od 10:00 – 14:00 hod. 

Téma je vianočná – narodenia nášho drahého Pána Ježiša Krista.

Všetci sú srdečne pozvaní.

Boží pokoj a Jeho milosť nech vás sprevádza každý deň,
Jana Makovíni