Tanečno-dramatická skupina POTICHU

Vízia

Tanečné a dramatické umenie prinášajúce Božie slovo, Jeho pomazanie a milosť k zmene životov a hlavne chválu a uctievanie nášmu Spasiteľovi.

História

Skupina vznikla pred takmer trinástimi rokmi ako tanečná skupinka pri Koncertoch modlitieb a chvál. V priebehu rokov sme účinkovali na rôznych podujatiach COPP (dnešné KVM). Po takmer trojročnej pauze sme sa v roku 2010 presunuli pod autoritu nášho domovské zboru BJB Viera a začali sme pôsobiť ako Tanečno-dramatická skupina POTICHU.

Súčasnosť

Po troch rokoch obnoveného fungovania máme za sebou pravidelnú službu v zbore Viera v rámci chvál, službu na spoločných zhromaždeniach Bratislavských cirkví združených v platforme KVM a niekoľko dramatických vystúpení v našej i mimo našej cirkvi.

Našou túžbou je prinášať naďalej tanec do chvál a v dramatickej časti našej tvorby priniesť prepojenie jednotlivých umeleckých smerov do jedného celku, ktorým je vyvýšený náš Boh.

Ukážky:

Tanec z KvM konferencie: Ja a Ty

Tanec:  Duša bez sĺz

Dráma: „Ukrižuj Ho!“