Správy od Lizardovcov

Milé zbory Viera a Palisády, drahí bratia a sestry,

ďakujeme veľmi za vaše modlitby a správy, ktoré ste nám poslali. Vďaka Bohu máme sa dobre a sme všetci zdraví.

Situácia je tu veľmi vážna, teraz sa doktori rozhodujú, koho nechajú žiť a koho nie, modlite sa za Božiu nadprirodzenú silu a múdrosť. V Španielsku je dnes 25.000 nakazených, na JIS-ke 1600 a zomrelo 1350 ľudí. Ľudia, ktorých poznáme sú chorí. Je čas modliť sa a modliť sa.

Čítame, citujeme a modlíme sa Žalm 46: Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.

Myslím, že ste teraz v podobnej situácii ako my tu v Španielsku. Všetko je tu zavreté, okrem lekárne a potravín, rozdiel je len ten, že nemôžme chodiť ani na prechádzky, len krátko vyvenčiť psa a na nákupy, ak nie tak nám policajná hladka môže dať veľkú pokutu. Práve pripravujeme zajtrajšie virtuálne zhromaždenie cez Zoom, ak chcete pozrieť našich synov a Jessie, ktorí pripravili na zajtra piesne, posielame link (aj s textom – španielskym :).

Všetky plány na budúce mesiace sa menia, modlite sa, aby sme kráčali v Božej múdrosti a aby nám Pán Boh dal príležitosti priniesť nádej a byť svedectvom, aj keď teraz len telefonicky alebo cez internet.

Božie požehnanie a pokoj. Mame vás radi,

Tamara za celu rodinku Lizardovu