Možnosť prihlásiť sa na štúdium evanjelikálnej teológie a misie končí 30. apríla 2019.

Podrobnosti o procese prihasovania nájdu záujemcovia buď tu: Postup podania prihlášky, informácie o možnostiach štúdia: Odbor evanjelikálne teológia.
Alebo využite možnosť prihlásiť sa cez tento formulár: VIAC INFO, a následne záujemcov kontaktujeme.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte vedenie katedry:

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
viktoria.soltesova@umb.sk
tel: 048-4464911