Tábor v Žehre a Jelke 2019

Drahí priatelia,

skončili sa dni, ktoré pre mnohé deti priniesli radosť, potešenie a zábavu. Možno niektoré deti  jedli prvé jedlo dňa spolu s nami. Tábor, kde sa mali všetky deti dobre. Teší ma, že tím, ktorý slúžil programom s vedúcimi Zorkou a Tomášom z YWAM-u poznal všetky deti po mene, pretože boli na tábore minulý rok, napriek tomu každý mal  vizitku so svojím menom, aby aj noví poznali deti po mene. Tak ako minulý rok bol skutočne úžasný program s témou Ako počuť Boha a aj to, že nie si tu náhodu a Boh má s tebou plán. Divadlo, scénky, tance a piesne, hry v kultúrnom dome a potom aj na ihrisku futbal a iné aktivity. Mnohé deti boli v skupinách, kde maľovali, tvorili. Osem detí maľovalo na plátno spolu so Stankou, ktorá nakreslila motýľa na veľký formát a potom sa rozdelil na osem malých, kde každé dieťa maľovalo svoj diel. Vznikol krásny obraz motýľa. Stanka ešte dotvorí tvár a pripraví na výstavu, ktorú chystáme v Bratislave s témou: Som tu.

Koniec tábora v posledný deň sa vytvorila brána cez dvojice, ktorú prichystali mladí, spolu ich prišlo 16 chlapcov a dievčat a osem dospelých. Modlili sa za deti a žehnali každé jedno dieťa. V Žehre prišlo na denný tábor vyše 40 detí, prišli aj deti, ktoré boli z dediny blízko kultúrneho domu a hneď sa bez problémov zapojili do hier a diania. Myslím, že tábor priniesol pre mnohé deti radosť a prijatie, jedno dievčatko, Anička, prišla za mnou a povedala mi: Vy ste ako môj otec. Poznám jej otca je alkoholik a má 10 súrodencov, žijú v strašných podmienkach. Tábor nás približuje k detským srdiečkam a ponúka nám poznať chudobu, o ktorej sa málo hovorí. Škola nám poskytla pre mládež a celý team z YWAM-u v škole ubytovanie a obec, teda starosta, nám  poskytli  kultúrny dom a družstvo nám poskytlo miesto na športové hry a futbal, ktoré sme deň pred táborom vykosili a pripravili, vyznačili ihrisko s vápnom a osadili bránky. Trochu nám robilo problém varenie, keďže nám slabo horel plyn, tak nám pomohli dovariť guláš v neďalekom obchode, kde mali aj plynový šporák. Podarilo sa a všetci boli spokojní, deti mali aj na druhý deň niekoľko porcií, takže sa zjedol celý.

Po tábore v Žehre sme išli autom pre deti a dvoch asistentov na tábor v Jelke.

Cestou deti spievali rómske, ale aj slovenské chvály, najmä Alenka, ktorá chodí aj v Žehre do zboru. V prvý deň ku večeru sme si opekali v našej záhrade a ubytovali sme ich v Betleheme – misijnom centre Kalvínov v Jelke.

Na druhý deň sme ich zobrali do zboru Viera, kde sa ľudia za nich modlili a žehnali im. Pri Alenke, ktorá má problém so zrakom a nemá na to, aby jej rodičia kúpili okuliare, sa v nedeľu po modlitbách zastavili ľudia zo zboru a ponúkli jej finančnú pomoc. Dokonca ju jeden manželský pár zobral so sebou do obchodu a kúpili jej rám. Prišli za nami na obed a Alenka žiarila radosťou. Potom sme deti zobrali do ZOO a vrátili sme sa späť do Jelky.

V pondelok nás čakal tábor pre deti v Jelke. Deti nám pomáhali pripravovať stoly, stanovištia  a pomáhali nosiť stoličky.

Maťo Žák pripravil pre deti divadlo s evanjeliom, taktiež aj Erik a Maťka Stupkovci spolu s tímom pripravili pre deti program, hry, maľovanie, piesne a chvály a kreslenie evanjelia cez kríž, ktorý deti farbili.

Jedna skupina detí maľovala húsenicu, ktorú nakreslila Zuzka a potom sa znova rozdelila na osem dielov, ktoré každé dieťa maľovalo. Prišlo aj niekoľko dospelých ľudí a dokonca sme sa mohli aj za niektorých modliť. Tábor skončil, myslím, úspešne podľa možností, ktoré sme mali. Veríme, že to, čo sme týmto deťom cez našu službu dali aj za spoluúčasti zboru Viera, učiteľov z Bernolákova a tímu Erika a Maťky, prinesie dobré ovocie pre deti, ale aj pre tých, ktorí pri tom pomáhali.

Rádio Regina Východ odvysielalo v 16. augusta o 18:40 reláciu z nášho tábora. Môžete si ju vypočuť na tomto linku.

S láskou a s vďakou Oto a Zuzka